Newyddion Da i deithwyr ar Fws 19

O 3 Mai, 2016, bydd gwasanaethau bws ar lwybr 19 yn cael eu gweithredu gan Llew Jones Coaches. Mae dyfodol y llwybr masnachol hwn wedi bod yn ansicr, ond gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gadarnhau bod Llew Jones Coaches wedi cofrestru i ddechrau rhedeg gwasanaeth masnachol yn ystod y dydd o 3 Mai.